Ekoloji sənədlərin hazırlanması

  İcra olunan il: 2016-2020
  Müştəri: Halliburton Eurasia Limited
  arrow

  " Halliburton Eurasia Ltd " şirkəti üçün ekoloji sənədlərin, hesabatların hazırlanması və ekoloji monitorinq.

  project

  Ucar rayonunda yerləşən pambıq emalı ilə bağlı 3 zavodun ətraf mühitə təsirlərinin qiymətləndirilməsi layihəsi

  İcra olunan il: 2020
  Müştəri: Aqroservis ASC

  Yeni neft quyuları üzrə işçi layihənin hazırlanması və müvafiq dövlət orqanında ekspertiza edilməsi

  İcra olunan il: 2017-2019
  Müştəri: Binagadi Oil Operating Company
  arrow

  Yeni neft quyuları ilə əlaqədar layihənin hazırlanması (85 yeni quyu)

  Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi layihəsinin hazırlanması

  project

  Ekoloji sənədlərin hazırlanması

  İcra olunan il: 2018
  Müştəri: Cameron
  arrow
  project

  Ekoloji sənədlərin hazırlanması

  İcra olunan il: 2018
  Müştəri: Schlumberger
  arrow
  project

  Ekoloji sənədlərin hazırlanması

  İcra olunan il: 2016-2020
  Müştəri: PSL Energy Services
  arrow

  " PSL Energy services " şirkəti üçün ekoloji sənədlərin, hesabatların hazırlanması və ekoloji monitorinq.

  project

  Ekoloji sənədlərin yoxlanılması və hazırlanması

  İcra olunan il: 2018
  Müştəri: Aran Oil Operating Company Limited
  arrow
  project