Ekoloji Sənədlərin Hazırlanması

İcra olunan il: 2016-2021
Müştəri: Halliburton Eurasia Limited
arrow

" Halliburton Eurasia Ltd " şirkəti üçün ekoloji sənədlərin, hesabatların hazırlanması və ekoloji monitorinq.

project

Ucar Rayonunda Yerləşən Pambıq Emalı ilə Bağlı 3 Zavodun Ətraf Mühitə Təsirlərinin Qiymətləndirilməsi Layihəsi

İcra olunan il: 2020
Müştəri: Aqroservis ASC
arrow

Ekoloji Sənədlərin Hazırlanması

İcra olunan il: 2016-2021
Müştəri: PSL Energy Services
arrow

" PSL Energy services " şirkəti üçün ekoloji sənədlərin, hesabatların hazırlanması və ekoloji monitorinq.

project

Yeni Neft Quyuları üzrə Işçi Layihənin Hazırlanması və Müvafiq Dövlət Orqanında Ekspertiza Edilməsi

İcra olunan il: 2017-2019
Müştəri: Binagadi Oil Operating Company
arrow

Yeni neft quyuları ilə əlaqədar layihənin hazırlanması (85 yeni quyu)

Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi layihəsinin hazırlanması

project

Ekoloji Sənədlərin Hazırlanması

İcra olunan il: 2018
Müştəri: Cameron
arrow
project

Ekoloji Sənədlərin Hazırlanması

İcra olunan il: 2018
Müştəri: Schlumberger
arrow
project

Ekoloji Sənədlərin Yoxlanılması və Hazırlanması

İcra olunan il: 2018
Müştəri: Aran Oil Operating Company Limited
arrow
project