" Səngəçal Baş Qurğularında Qazın Təzyiqinin Tənzinmlənməsi və Paylanması Qovşağının " Işçi Layihəsi

İcra olunan il: 2006
Müştəri: SOCAR
arrow
project

Səngəçal Terminalı - Səngəçal Baş Qurğuları Arası " 30 Qaz Kəməri " Işçi Layihəsi

İcra olunan il: 2006
Müştəri: SOCAR
arrow
project

Duvannı Sahəsində 6" Qaz Boru Kəmərinin Işçi Layihəsi və Kompleks Tikinti Quraşdırma Işləri ( L=15.5km , Pş = 8,0 MPA)

İcra olunan il: 2005-2006
Müştəri: Gobustan Operating Company
arrow

Su Rezervuarının Işçi Layihəsi

İcra olunan il: 2003
Müştəri: Azerbaijan International Operating Company
arrow

Səngəçal Terminalı sahəsində həcmi 800 m3 olan su rezervuarının və onun bünövrəsinin işçi layihəsi

project

" Həcmi 2000 və 5000 m3 Olan Neft Rezervuarı" nin Işçi Layihəsi

İcra olunan il: 2001
Müştəri: Salyan Oil Operating Company
arrow
project

Güzdək İxrac Neft Terminalı - Konseptual Tədqiqat

İcra olunan il: 1999
Müştəri: AZFEN
arrow
project