“Holcim” ASC Şirkətinin Klinker Anbarına Bitişik Qaz və Su Xəttinin Tikintisi, Materialların Təchizi, Sınağı və Mövcud Xəttin Demontaj Olunması

İcra olunan il: 2018
Müştəri: Holcim OJSV (LafargeHolcim Switzerland and Holcim Auslandbeteiligungs GmbH)
arrow

“Holcim” ASC Şirkətinin Klinker anbarına bitişik qaz və su xəttinin tikintisi, materialların təchizi, sınağı və mövcud xəttin demontaj olunması

project

Ekoloji Sənədlərin Hazırlanması

İcra olunan il: 2016-2021
Müştəri: Halliburton Eurasia Limited
arrow

" Halliburton Eurasia Ltd " şirkəti üçün ekoloji sənədlərin, hesabatların hazırlanması və ekoloji monitorinq.

project

Xəzər Dənizində Yerləşən Qarabağ Neft Yatağında Quraşdırılması Planlaşdırılan Dayaq Blokunun Yatağa Nəqli və Quraşdırılması Işləri ilə Bağlı Sifarişçinin Adından Yerli Dövlət Orqanlarının Tələb Etdiyi Bütün Icazələr, Lisenziyalar Alınması və Sifarişçi Tərəfindən İcraçıya Yönləndirilmiş Bütün Dövlət Orqanlarının Sorğularına Cavab Verilməsi

İcra olunan il: 2020
Müştəri: Karabakh Operating Company in Azerbaijan Republic
arrow

 Xəzər dənizində yerləşən Qarabağ neft yatağında quraşdırılması planlaşdırılan dayaq blokunun yatağa nəqli və quraşdırılması işləri ilə bağlı dayaq blokunun nəqli və quraşdırılması müddəti ərzində aşağıdakı Xidmətlər icra edilmişdir: 

  • - Sifarişçinin adından yerli dövlət orqanlarının tələb etdiyi bütün icazələr, lisenziyalar almaq və Sifarişçiyə təqdim etmək.

  • - Sifarişçi tərəfindən İcraçıya yönləndirilmiş bütün dövlət orqanlarının sorğularına Sifarişçinin adından cavab vermək, əlaqəli bütün yazışmaları aparmaq, və Sifarişçinin məlumatlandırmaq.

project

Kürovdağ sahəsində qazılacaq 20 ədəd istismar quyularının tikintisi üçün işçi layihənin hazırlanması

İcra olunan il: 2021
Müştəri: “Şirvan Operating Company Limited” Şirkəti
arrow

Yeni Neft Quyuları ilə Əlaqədar Işçi Layihənin Hazırlanması və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Müvafiq Qurumunda Ekspertiza Edilməsi

İcra olunan il: 2017-2020
Müştəri: Binagadi Oil Operating Company
arrow

Yeni neft quyuları ilə əlaqədar işçi layihənin hazırlanması və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumunda ekspertiza edilməsi (85 yeni quyu)
Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsinin layihəsinin hazırlanması və Ekologiya və Təbii sərvətlər nazirliyinin müvafiq qurumunda ekspertiza edilməsi

project

" "Gilan Seramik" Zavodunun Alternativ Yüksək Təzyiqli Qaz Kəmərinin " Layihələndirilməsi, Materialların Təchizatı, Tikinti Işləri və Sınaq Işləri

İcra olunan il: 2016
Müştəri: Gilan Holding
arrow

""Gilan seramik" Zavodunun alternativ yüksək təzyiqli qaz kəmərinin " layihələndirilməsi, materialların təchizatı, tikinti işləri və sınaq işləri. Boru kəməri BP şirkəti tərəfindən istismar olunan QIBK, BTS, CQ, CQG boru kəmərləri ilə kəsişir. Layihə, tikinti və sınaq işləri BP tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

project

Neft Boru Kəmərinin Layihəsi - 2,6 km, D-530 mm

İcra olunan il: 2020
Müştəri: Absheron Logistic Center
arrow
project