Xidmətlər

Mühəndislik və Konsaltinq Xidmətləri

 • İnşaat Konstruksiyaları
 • Magistral Boru Kəmərləri
 • Rezervuarlar
 • Elektrik Təchizatı Sistemləri
 • İstilik Təchizatı Sistemləri
 • Su Təchizatı və Kanalizasiya Sistemləri
 • Qaz Təchizatı Sistemləri
 • Ventilasiya və Kondisionerləşdirmə Sistemləri
 • Avtomatlaşdırma və Nəzarət Ölçü Cihazları
 • Yanğın - Mühafizə Siqnalizasiya və Avtomatlaşdırılmış Yanğınsöndürmə Sistemləri
 • Korroziyaya Qarşı Mühafizə Tədbirlərinin Layihələndirilməsi
 • Tikinti Təşkilinin Layihələndirilməsi
 • Smetaların Tərtib Edilməsi
 • Baş Layihəçi Funksiyasının Həyata Keçirilməsi
 • Neft və Qaz Quyularının Tikintisi üçün İşçi Layihə
 • Yanacaq Doldurma Məntəqələrinin Layihələndirilməsi (STQ, Benzin, Dizel və.s)
 • Bəyannamələrin Hazırlanması
 • Texniki Pasportların Hazırlanması
 • Beynəlxalq Standartlarla İşlənilmiş Layihənin Yerli Standartlara Uyğun Adaptasiya Edilməsi
 • Dövlət Orqanlarından Texniki Şərtin Alınması üzrə Konsaltinq Xidməti
 • İcra Etdiyimiz Layihələrin Müvafiq Dövlət Orqanları ilə Razılaşdırılması və ya Ekspertiza Edilməsi
 • Topoqrafiya İşləri
 • Məsləhətçi Xidmətlər

Ekoloji Layihələr və Sənədlərin Hazırlanması Üzrə Xidmətlər

 • ƏMTQ Layihəsinin Hazırlanması
 • Ətraf Mühitin İlkin Təsviri Layihəsinin Hazırlanması
 • Ekoloji Pasport
 • Atmosferə Zərərli Maddələrin Yol Verilən Atqı Həddi Normativləri Layihəsi
 • Axıntı Suları ilə Su Obyektlərinə Daxil Olan Maddələrin Yol Verilən Axıntı Həddi
 • Su Təsərrüfatı Pasportu
 • Atmosferə Zərərli Maddələrin Atqı Mənbələrinin İnventarlaşdırılması
 • Ekoloji Hesabatların Hazırlanması
 • Məsləhətçi Xidmətlər

Tikinti Quraşdırma, Hidro - Sınaq İşləri

 • Neft Boru Kəmərinin Tikintisi
 • Su Boru Kəmərinin Tikintisi
 • Qaz Boru Kəmərinin Tikintisi
 • Hidro Test 0-200 Bar
 • Qaynaq İşləri
 • Mülki İşlər ( Qazıntı, Əks Doldurma, Beton İşləri və s.)

Təchizat

Biz "SAMSON AG" və "Peerless Australia Pty" nin Azərbaycandakı rəsmi partnyoruyuq. Kranlar, tənzimləyicilər, elektrik & pnevmo aktivləşdiricilər, nasoslar və s. təchiz edirik.

Preview

Samson's Catalog

Baxmaq
Preview

PAL's Catalog

Baxmaq