YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR

Öz fəaliyyəti dövründə Mərkəz yüzdən artıq elmi-tədqiqat və layihə işləri həyata keçirmişdir. Aşağıda xarici və yerli şirkətlərin sifarişi üzrə bəzi elmi-tədqiqat işləri və layihələr göstərilmişdir: